Konzultace elektronicky

20.03.2020 10:32

Vážené pacientky, Váš zdravotní stav je možné konzultovat i pomocí e-mailu: ordinace.cervinka@seznam.cz